Sử dụng voucher Nhóm Mua
faq

1. Voucher Nhóm Mua là gì?

Voucher Nhóm Mua là phiếu sử dụng dịch vụ hoặc đổi sản phẩm. Voucher Nhóm Mua là phiếu giấy được nhân viên Nhóm Mua giao đến bạn, có đóng mộc công ty và có hướng dẫn sử dụng được ghi rõ ở mặt sau.

2. Cách sử dụng voucher

3. Tại sao Nhóm Mua giao voucher mà không giao hàng?

4. Nếu tôi bị mất voucher thì sao?

5. Nếu voucher quá hạn sử dụng thì sao?

6. Voucher du lịch, khách sạn

Mọi chi tiết, xin Quý Khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 633351 ( Thứ 2 đến Thứ 7 : 8h30-17h30 | Chủ Nhật : nghỉ )
Email: support@nhommua.com