Sử dụng voucher Nhóm Mua

1. e-Voucher Nhóm Mua là gì ?

e-Voucher Nhóm Mua là Voucher điện tử do Nhóm Mua phát hành và được dùng để sử dụng dịch vụ hoặc đổi sản phẩm tương tự như Voucher giấy.

2. Mã e- Voucher là gì ?

3. e-Voucher / Voucher điện tử Nhóm Mua chỉ được áp dụng cho những hình thức thanh toán nào ?

4. Khi nào thì Khách hàng nhận được Code e-Voucher / Mã voucher điện tử ?

5. Email và tin nhắn SMS bao gồm những nội dung gì ?

6. Khách hàng sử dụng e-Voucher tại nơi cung cấp dịch vụ như thế nào ?

7. Những tiện ích khi Khách hàng sử dụng e-Voucher ?

8. Khách hàng cần bảo mật e-Voucher như thế nào ?

9. Đối với Khách hàng sử dụng e-Voucher thì việc thu hồi / đổi trả được thực hiện tại Nhóm Mua như thế nào ?

10. Mua nhiều e-Voucher không nhớ hạn sử dụng ?

Mọi chi tiết, xin Quý Khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 633351 ( Thứ 2 đến Thứ 7 : 8h30-17h30 | Chủ Nhật : nghỉ )
Email: support@nhommua.com