Quy chế sàn giao dịch

QUY CHẾ SÀN GIAO DỊCH
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NHÓM MUA

I. NGUYÊN TẮC:

Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức thực hiện trên Website Thương mại điện tử Nhóm Mua.

Website TMĐT Nhóm Mua do Công Ty TNHH MTV FES Việt Nam triển khai giới thiệu các chương trình khuyến mại cho các sản phẩm, dịch vụ theo ủy quyền của đối tác khác.

Thành viên tham gia giao dịch trên Website TMĐT Nhóm Mua là các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải đăng ký kê khai ban đầu về các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu và được Ban quản lý sàn TMĐT Nhóm Mua chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Website TMĐT Nhóm Mua.

Từ "dịch vụ" bao gồm tất cả các dịch vụ do Website TMĐT Nhóm Mua cung cấp hoặc liên quan đến Website TMĐT Nhóm Mua. Website TMĐT Nhóm Mua là nơi giao thương giữa các đối tác (người bán) và thành viên (người mua) đồng thời giúp quá trình mua bán qua mạng thực hiện một cách trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng trực tuyến.

Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website TMĐT Nhóm Mua phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website TMĐT Nhóm Mua.

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH:

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN:

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH:

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN:

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:

VIII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN SÀN GIAO DỊCH:

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH TMĐT NHÓM MUA:

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN, NGƯỜI TRUY CẬP:

XI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC THAM GIA WEBSITE TMĐT NHÓM MUA:

XII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG: